Cilj: Osposobiti studente za planiranje eksperimentalnog rada te pisanje i prezentaciju prijedloga znanstvenog istraživanja (sinopsisa).

Sadržaj:

  1. Uvod: struktura i svrha kolegija; obaveze, ciljevi, ishodi učenja

  2. Osnovni termini i fino razlikovanje: znanost i pseudoznanost; metoda i metodologija; osnovni termini

  3. Koraci u znanstvenom istraživanju: istraživačko pitanje, kontekst i dosadašnje znanje, hipoteza, osmišljavanje eksperimenta, prikupljanje podataka, analiza (testiranje hipoteze), interpretacija rezultata, objavljivanje rezultata rada (pisani rad, prezentacija na kongresu)

  4. Koraci u znanstvenom istraživanju: istraživačko pitanje, kontekst i dosadašnje znanje, hipoteza, osmišljavanje eksperimenta, prikupljanje podataka, analiza (testiranje hipoteze), interpretacija rezultata, objavljivanje rezultata rada (pisani rad, prezentacija na kongresu)

  5. Koraci u znanstvenom istraživanju: istraživačko pitanje, kontekst i dosadašnje znanje, hipoteza, osmišljavanje eksperimenta, prikupljanje podataka, analiza (testiranje hipoteze), interpretacija rezultata, objavljivanje rezultata rada (pisani rad, prezentacija na kongresu)

  6. Koraci u znanstvenom istraživanju: istraživačko pitanje, kontekst i dosadašnje znanje, hipoteza, osmišljavanje eksperimenta, prikupljanje podataka, analiza (testiranje hipoteze), interpretacija rezultata, objavljivanje rezultata rada (sažetak, pisani rad, prezentacija na kongresu)

  7. Koraci u znanstvenom istraživanju: istraživačko pitanje, kontekst i dosadašnje znanje, hipoteza, osmišljavanje eksperimenta, prikupljanje podataka, analiza (testiranje hipoteze), interpretacija rezultata, objavljivanje rezultata rada (sažetak, pisani rad, prezentacija na kongresu)

  8. Sinopsis istraživanja i planiranje rada

  9. Istraživačke suradnje: organizacija rada i procjena uspješnosti

  10. Istraživačka etika

  11. Planiranje (nastavka) istraživanja

  12. Zaključak: Predstavljanje studentskih sinopsisa

  13. Zaključak: zaključak kolegija i statusi studenat

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

 1. izabrati odgovarajuću literaturu iz različitih vrsta izvora
 2. isplanirati istraživanje u cijelosti
 3. identificirati problem te odabrati odgovarajuće metode istraživanja
 4. protumačiti i interpretirati dobivene rezultate
 5. kritički prosuđivati o kvaliteti tuđih radova na primjerima dobrih i loših znanstvenih članaka
 6. napraviti odgovarajući grafički prikaz rezultata te ih analizirati i komentirati u svjetlu već postojećih rezultata
 7. prezentirati rad pred kolegama i voditeljem kolegija

Razina studija: D; ECTS: 3

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117515
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski