Kolegij je koncipiran kao uvođenje u raspravu o temeljnim
problemima i pojmovima sociologijske znanosti. Nastava je organizirana oko
sljedećih tema: osobenosti sociološkog pristupa izučavanju društva; pojam
društva; dinamika odnošenja pojedinca i društva; teorijske perspektive u
sociologiji; temeljni sociološki pojmovi – društveno djelovanje, moć i vlast,
društvena nejednakost, klasa, alijenacija, devijantnost i anomija; problem
ideologije; ključne društvene institucije – stratifikacija, rad, obitelj, religija;sociologija kao profesija.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36002
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski