Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) je specijalizirana organizacija u sustavu Ujedinjenih naroda utemeljena 1945. godine. Glavni joj je cilj suradnja među narodima na područjima obrazovanja, znanosti i kulture radi unapređenja općeg poštovanja pravde, vladavine zakona, ljudskih prava i temeljnih sloboda. Godine 1972. UNESCO je usvojio Konvenciju za zaštitu svjetske kulturne i prirodne baštine. Od tada do današnjeg dana je na Popisu upisano 936 dobara (725 kulturnih, 183 prirodnih i 28 mješovitih dobara). Kako bi neki lokalitet bio upisan na Popisu, mora imati jedinstvenu vrijednost i ispunjavati barem jedan od kriterija opisanih u "Operativnim vodiljama za izvršavanje konvencija svjetske baštine". UNESCO je isti koncept proširio i na nematerijalnu baštinu čovječanstva (običaje, vjerovanja, znanja i vještine) smatrajući ju jednako vrijednom dijelom baštine za koju još nisu postoje adekvatni instrumenti zaštite.

Republika Hrvatska do danas na Popisu svjetske kulturne baštine ima 6 kulturnih i 1 prirodno kulturno dobro, a na Reprezentativnoj listi svjetske nematerijalne kulturne baštine 12 kulturnih dobara od kojih je jedno na listi dobara kojima je potrebna hitna zaštita. Kolegij će se koncentrirati na razvoj UNESCO-ve djelatnosti, njegov utjecaj na internacionalizaciju i globalizaciju načela zaštite kulturne baštine, ali i na proces slabljenja nacionalnih struktura zaštite kulturne baštine s ciljem jačanja internacionalnih.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 97175
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski