Temeljni deskriptivni i metodološki pojmovi relevantni za lingvistički opis francuskoga jezika.