Predmet je, uz nužnu rekapitulaciju teorijske baštine, usredotočen na suvremene sociološko-analitičke prinose teoriji moći, kako bi studentima sociologije omogućio da se pripreme za razumijevanje i istraživanje tog problema u suvremenim društvenim okolnostima. Razina studija: PD ECTS: 6
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51331
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski