Cilj kolegija: Studenti će razumjeti ulogu i zadaće koje narodna knjižnica obavlja u lokalnoj zajednici i društvu općenito i steći će vještine prepoznavanja valjanih i ciljanih argumenata za razgovor s osnivačem knjižnice, ali i vještine komuniciranja s korisnicima. Sadržaj: 1. Nastanak narodnih knjižnica kao lokalnih ustanova financiranih iz javnih sredstava. 2. Razvitak narodnih knjižnica u Hrvatskoj. 3. Međunarodni dokumenti. Zadaće narodne knjižnice. 4. Narodna knjižnica kao mjesto javnog pristupa internetu. Knjižnica kao forum. Slobodan pristup informacijama kao uvjet za ostvarenje slobode govora. 5. Knjižnično zakonodavstvo u Hrvatskoj. 6. Odabir i nabava građe i izvora. 7. Narodna knjižnica kao središte pohrane lokalne povijesti i kulture. 9. Projekti digitalizacije lokalne baštine. 10. Knjižnične službe i usluge. 11. Knjižničarsko osoblje. 12. Knjižnica kao poticatelj e-demokracije. 13. Knjižnice i društvena inkluzija. 14. Službe i usluge za djecu i mladež. 15. Posebni programi: izložbe, koncerti, tribine, popularizacija znanosti. Knjižnica i društvene mreže.
D
ECTS bodovi: 6
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125435
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski