Kolegij predstavlja opći uvod u temeljne pojmove i područja lingvističke antropologije. Utemeljena na činjenici da u sva tri glavna vida čovjekova postojanja - općeg (biološkog), posebnog (sociokulturnog) i posebnog (psihološkog) upravo jezik ima jednu od najvažnijih uloga u utvrđivanju čovjekova identiteta, svojim interdisciplinarnim pristupom lingvistička a. nastoji uspostaviti kontinuitet među ovim kategorijama koje se izdvojeno izučavaju u okrilju drugih znanosti. Kolegij razmatra jezik kao esencijalno obilježje čovjekove naravi i njegove uklopljenosti u životnu cjelinu, s težištem na funkciji jezika u okviru univerzalnih i kulturno specifičnih značajki ljudskog ponašanja, s osvrtom na metode istraživanja i prikupljanja podataka. Glavne teme obuhvaćaju temeljna obilježja jezika i njegove strukture kao komunikacijskog sustava, biološke temelje jezika, porijeklo i evoluciju jezika, usvajanje prvog jezika, odnos jezika i mišljenja, jezik u kulturi i društvu te proces jezične socijalizacije, jezik i identitet, jezične promjene i nestajanje jezika te odnos govornog i pisanog jezika. Koriste se podaci i primjeri iz hrvatskog i raznih drugih jezika koji omogućuju široku perspektivu u razmatranju univerzalnih i kulturno specifičnih značajki jezika.
PD 5