Nositelj kolegija: dr.sc. Slađan Turković

U sklopu ovog kolegija obrađuju se odabrana poglavlja iz nizozemske kulture i civilizacije te njezinog jezičnog područja. Težište kolegija je na upoznavanju državne i društvene strukture, politike i gospodarstva te važnih čimbenika za razvoj i funkcioniranje zemlje. Poseban naglasak ovog predavanja je na suvremenoj (poslijeratnoj) Nizozemskoj.
Svi prikazani materijali (studentski i nastavnički) namijenjeni su nastavnom procesu te se ne smiju dijeliti dalje drugim putem.

PD
ECTS: 3
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 79912
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski