Sadržaj kolegija: U skladu s programom diplomskog studija ovaj izborni kolegij pokriva jedno prijelomno poglavlje u europskoj umjetnosti – pojavu i razvoj renesansnog stila u Firenci, a dotiče se u prvom redu arhitekture a potom, u manjoj mjeri, s njome povezane skulpture. Terenska nastava predviđena u kombinaciji s izbornim kolegijem prof. dr. sc. S. Cvetnić »Umjetnost u Firenci od Giotta do Pontorma« bitno će proširiti i učvrstiti ranije spoznaje a kroz analizu pojedinih spomenika studenti će dodatno razviti posebne stručne vještine prepoznavanja, datiranja i atribuiranja djela. S obzirom na značaj same teme i njegovu ipak nedovoljnu zastupljenost u našim obvezatnim kolegijima očekuje se znatno proširivanje dosadašnjih znanja o tome epohalnom razdoblju europske i svjetske umjetnosti u samome njezinome ishodištu.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski