U okviru kolegija prikazat će se glavne tendencije u suvremenoj austrijskoj književnosti, tj. u razdoblju od 1945. godine do naših dana.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski