Nakon uvodnog osvrta na pojam komedije u seminaru će se analizirati temeljna ostvarenja njemačke komediografije u razdoblju od druge polovice 18. stoljeća do naših dana.