Cilj kolegija: Usmjeriti pozornost na granično područje jezičnog i nejezičnog u govoru i osvijestiti njegovu važnost za govornu komunikaciju; steći kompetencije potrebne za obavljanje poslova u kultiviranju javnoga govorenja (učitelj govorništva, govorni lektor i sl.). Sadržaj kolegija: Sličnosti i razlike životinjske i ljudske komunikacije, pregled raznih pokušaja klasifikacije znakova (komunikacijskih kanala ili sustava), neverbalni temelji govora, primjena poznavanja neverbalnih znakova (komunikacijske vještine, dijagnostički i terapijski razgovor te druge vrste vođenih razgovora), neverbalni i koverbalni kanali: glas (prozodija, boja glasa, izgovor), pogled, izrazi lica, gesta, držanje, izgled.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36734
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski