Kolegij je važan sastavni dio ukupnoga kurikuluma Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, jer izdvaja jedan relevantan segment etnoloških i kulturnoantropoloških tema i istraživanja - društvenost, društveni život i društvene odnose (s naglaskom na obitelj, lokalnu zajednicu, identitet, običaje, migracije i etnicitet). Tom se području istraživanja u hrvatskoj etnologiji i kulturnoj antropologiji pristupalo na različite načine. U novije su se vrijeme pojedine hrvatske etnologinje i kulturne antropologinje (Dunja Rihtman-Auguštin, Olga Supek, Jadranka Grbić, Jasna Čapo Žmegač) sustavnije bavile pojedinim aspektima društvenog života: od teorijskog promišljanja istraživanja društvenosti, preko kritičko-analitičkog vrednovanja istraživanja tih pojava u ranijoj hrvatskoj etnologiji i kulturnoj antropologiji, do empirijskih istraživanja pojedinih konkretnih slučajeva (studija slučaja). Svi ti različiti pristupi istraživanju društvenosti i društvenih odnosa u hrvatskoj etnologiji i kulturnoj antropologiji, predbit će predstavljeni u okviru ovoga kolegija.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35998
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski