Eindverantwoordelijke: dr. Slađan Turković

Kolegij pruža pregled najvažnijih teorijskih pojmova sociolingvistike te studentima posreduje znanja o višejezičnoj nizozemskoj zajednici. Svi prikazani materijali namijenjeni su nastavnom procesu te se ne smiju dijeliti dalje drugim putem.

D
ECTS: 4
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117636
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski