Okvirni sadržaj predmeta: Pojam društvenog pokreta. Povijesno-genetski nastanak (modernog) društvenog pokreta - modularni repertoire. Preteče teorije društvenog pokreta. Opće društvene teorije i društveni pokreti. Klasična (američka, behavioristička) teorija kolektivnog djelovanja. Mobilizacijsko-resursna teorija. Europska škola novih društvenih pokreta ili model identiteta. Tourainova koncepcija društvenih pokreta. Kritike i revizije mobilizacijsko-resursne teorije. Teorija društvenog zatvaranja. Političko-procesna analiza ili teorija oportuniteta političkih struktura. Socijalni konstruktivizam i proces oblikovanja. Postmodernističke perspektive. Pokreti i kontrapokreti. Radnički, studentski, ženski, zeleni, etnički i nacionalistički, te vjerski pokreti. Globalizacija, umreženo društvo i informacijski pokret. Društvo pokreta?

Cilj: Upoznavanje studenata s važnošću društvenih pokreta u konstituiranju kako modernoga društva tako i sociologije. Upoznavanje s temeljnim konceptima i teorijama društvenih pokreta, njihovim dosezima i ograničenjima u spoznaji pitanja nastanka, mobilizacije i opadanja društvenih pokreta. Otvaranje pitanja uloge i perspektive postmodernih pokreta u postmodernom društvu i krize moderne znanstvene (sociološke) paradigme. Osposobljavanje studenata za kritičko mišljenje o suvremenom društvu.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125557
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski