Kolegij Antropološka arheologija izlaže temeljna načela i metode antropološke arheologije u kontekstu svjetske pretpovijesti. Na koji način arheolozi, kao antropolozi, spoznaju ono što tvrde da znaju o prošlosti?

Teorije i metode koje koristimo kako bismo spoznali davnu prošlost razvile su se iz sučeljavanja arheologa/antropologa s pojedinim konkretnim pitanjima vezanim uz pretpovijest ljudskog roda. Ovaj kolegij ispituje ključne događaje i procese koji su ostavili tragove u arheološkoj građi Afrike, Azije, Europe, Amerike i Australije, u svjetlu nekoliko temeljnih koncepcija (biološka evolucija; razvoj strategija opstanka; populacijska dinamika; tehnološka inovacija i difuzija; diferencijacija i hijerarhizacija društva), te u kontekstu stvarnih arheoloških istraživanja.

Težište kolegija je na predavanjima koja počinju kratkim pregledom antropoloških i arheoloških pojmova i načela čije je poznavanje nužno za razumijevanje pretpovijesti. Slijede pitanja porijekla ljudskog roda, te biološkog, društvenog i kulturnog razvoja lovaca-sakupljača do kraja posljednjeg ledenog doba, zatim pitanja vezana uz porijeklo zemljoradnje i njen utjecaj na društveni ustroj, nastanak i dinamiku ranih civilizacija, te teorije i metodologiju izraslu iz istraživanja kasnijih razdoblja pretpovijesti.

Predavanja prate seminari koji odabirom teme (najčešće, prezentacijom nekog ključnog nalazišta) nadopunjuju građu izloženu na predavanju.

Razina studija: PD

Broj ECTS bodova: 5