Sociolingvistika kao zasebna disciplina lingvistike nastala je u XX. stoljeću koja je, s obzirom na domet interesa, jedna od najheterogenijih znanosti. Svoje korijene crpi iz znanosti poput sociologije, antropologije, komunikologije. Povezana je s drugim društvenim znanostima. U svojim njedrima izrodila takve smjerove kao što su pragmatika, etnolingvistika ili ekolingvistika. Seminar se bavi analizom izabranih sociolingvističkih pojava na primjeru poljskoga jezika, obuhvaća, osim kratkog prikaza nastanka sociolingvistike kao sastavnice lingvistike, pitanja suvremenog poljskog jezika, obrađuje pojave koje su nastale u poljskome jeziku (i u drugim jezicima) uslijed političkih i socijalnih promjena tijekom osamdesetih i devedesetih godina. Seminar je vođen tematski (14 izabranih tema koje se odnose na jezičnu politiku, fenomen novogovora, raslojavanje poljskoga jezika, jezik reklame i politike te na druge pojave nastale pod utjecajem globalizacije). U nastavu je uključen program Omega (literatura, uputa na aktualne linkove). Nakon uvodnih 10 sati studenti izaberu teme seminarskog rada. Pismene seminarske radnje se ocjenjuju, a najbolje će biti prezentirane u obliku referata na studentskoj konferenciji na kraju semestra (oblik rada koji je priprema za javne nastupe na znanstvenim skupovima).


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118152
Broj ECTS bodova: 4