Kolegij nudi prikaz književnog fenomena poznatog kao "Novi hispanskoamerički roman" koji je u publicistici i kritičkoj literaturi zaživio pod nazivom boom hispanskoameričke književnosti, a ima svoje ishodište u povijesnim i književnopovijesnim događajima 60-ih godina XX. st. U okviru kolegija bit će predstavljeni njegovi književni prethodnici, vodeći autori i inovativnost njihove poetike. Tkođer će biti riječi o «drugom valu» autora 80-ih godina i promjenama koje donose, te o prijelazu stoljećâ i najnovijim tendencijama u hispanskoameričkoj pripovjednoj prozi. Kolegij uključuje čitanje i tumačenje većih ulomaka književnih tekstova.

Cilj kolegija je upoznavanje s hispanskoameričkom pripovjedačkom prozom druge polovice XX. stoljeća te relevantnom književnom kritikom i historigorafijom o njoj.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117791
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski