U okviru kolegija student se upoznaje s minifikcijom u okviru poetike postmodernizma. Nastojat ćemo pokazati kako je ovaj književni modalitet, izuzetno vitalan na prostoru Hispanske Amerike, vrlo podesan za poučavanje teorije književnosti. Predviđeno je iscrtavanje odrednica ovog minimalnog književnog izričaja, klasifikacija, te usporedbe s drugim kratkim žanrovima. Uporaba minifikcije u nastavi književnosti ima za cilj razvijati kod studenata, čitateljske kompetencije usmeno izražavanje, analitičke sposobnosti te pismeno izražavanje analitičke misli vezane uz zadani tekst na španjolskom jeziku. U tu će se svrhu rabiti tekstovi hispanskoameričkih autora poput Augusta Monterrosa, Raúla Brasce, Juana Joséa Arreole, Jorgea Luisa Borgesa, Marca Denevija, Ane Marie Shue i drugih.

Kolegij predviđa upoznavanje s kratkim književnim žanrovima, te s poetikom postmodernizma i reperkusijama postmoderne u književnostima hispanskoga svijeta. Aktivnosti u okviru ovog kolegija imaju za cilj povećati transtekstualnu kompetenciju studenta i aktivirati mehanizme evokacije te pokazati na koji način tekstovi uspostavljaju međusobni dijalog. Književni tekstovi minimalnog jezičnog izričaja posebno su pogodni za analizu na predavanju jer se zbog svoje kratkoće mogu u cijelosti obraditi na satu književnosti. Tekstovi koji ulaze u kategoriju minifikcije uključuju intertekstualnost u kodiranju i pokazuju svoju ovisnost o tekstovima većeg obima te s njima stupaju u različite vrste odnosa: parodiraju ih, izvrću ili im prilaze iz druge semantičke vizure.  

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117781
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski