U predmetu se analizira utjecaj promjene društvenog sustava na sve aspekte neslužbene (pučke, narodne, masovne, popularne) kulture. Prvi dio se zasniva na analitičkom pristupu prezentaciji kultura socijalizma i kapitalizma. Posebno se to odnosi na tekstove koji se bave etnografijom istočnog bloka, ali i općenitijim sustavima reprezentacije istoka Evrope. Pažnja se pridaje povijesnom pregledu od "izmišljanja istoka" do različitih transkulturacijskih odgovora. U drugom dijelu se promatra na koji su se način te reprezentacije uvukle u recentno znanstveno, etnografsko, pismo o postsocijalizmu. Osobito se analiziraju sustavi prezentacije Mediterana i Balkana kao dvije zone kojima su geogrfaske granice prerasle u kulturološke. Tako će se pokušati definirati i mehanizmi koji su učinili taj prijenos mogućim.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski