Kolegij studentima posreduje temeljne informacije o njemačkom u suvremenom svijetu, što znači da se određuje različiti status njemačkoga kao službenog jezika u europskim zemljama, njemačkoga kao službenog manjinskog jezika te pojam jezičnih otoka. Budući da je njemački jezik pluricentričan, daje se sustavni pregled nacionalnih varijanti. Obrazlaže se položaj njemačkoga u Europskoj uniji, ali i u svijetu, uz obrazloženje kriterija. Pretpostavka za razumijevanje suvremenosti jesu epohe povijesnog razvoja njemačkoga - od izdvajanja od ostalih germanskih jezika do procesa standardizacije. 


Šifra razine studija: PD

ECTS: 2

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 79914
Broj ECTS bodova: 2