Kolegij studente uvodi u područje antropologije turizma. Pruža se povijesni pregled razvoja turizma te daje sažet prikaz bavljenja turizmom u različitim disciplinama. Naglasak se stavlja na antropološke pristupe turizmu te se predstavljaju osnovna teorijska polazišta i metodološke postavke. U obzor promišljanja ulaze raznolika turistička iskustava, procesi potaknuti turizmom u lokalnim zajednicama te veza turizma sa širim društvenim kontekstom. Problematiziraju se pojmovi autentičnosti i komodifikacije kulture te procesi identifikacije u turističkom okruženju. Studenti se upoznaju i s osnovnim pojmovima i procesima značajnima za mogućnosti njihova aktivnoga sudjelovanja u području turizma, kao što su: kulturni turizam, ruralni turizam, kulturno-turistički proizvod, turistička atrakcija, upotreba baštine u turizmu i sl. Turizmu se u okviru kolegija pristupa kao relevantnoj društvenoj činjenici, složeno prožetoj sa širim društvenim, ekonomskim i političkim kontekstom, koja zahtijeva pozornost etnologa i kulturnih antropologa.

Razina studija: PD

ECTS bodovi: 5

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51751
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski