Predmet uvodi studente u temelje jedne struke pa će se prije svega upoznati s temeljnim pojmovljem,  znanstvenim pristupima i pravcima te povijesti istraživanja. Stoga se nudi pregled temeljnih paradigmi folklorističkih (etnomuzikoloških i etnokoreoloških) istraživanja od 19.  stoljeća do danas, kao i (kontekstualni) pregled tipičnih vrsta (žanrova), oblika i stilova usmene književnosti, tradicijske glazbe i plesa u pojedinim hrvatskim regijama, uključujući i izvođače, prigode, funkcije i značenja folklora u različitim kontekstima izvođenja: u svakodnevnom životu, u kontekstu običaja i obreda životnog i godišnjeg ciklusa, na smotrama i festivalima, u masovnim medijima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51702
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski