Kolegij je posvećen proučavanju egejskih brončanodobnih civilizacija (kikladska, minojska i mikenska).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51093
Broj ECTS bodova: 5