Centar za eksperimentalnu arheologiju u suradnji s Institutom za arheologiju i Odsjekom za arheologiju FFZG osmislio je program i radionicu kojima se nastoji unaprijediti studentski program arheologije te na novi način razumjeti
produkt temeljnih arheoloških istraživanja odnosno artefakt. Studiju slučaja predstavljaju najbrojniji i
najzastupljeniji arheološki artefakti, lončarija. Cilj je kroz više znanstvenih disciplina te brisanjem
granica među njima sinergijom znanja iz arheologije, geologije i etnologije razumjeti čitav postupak
proizvodnje keramičkih posuda u prošlosti. Program je podijeljen u 4 dijela: prv su predavanja u
sklopu dodiplomskog kolegija. Studenti će kroz seriju predavanja iz više disciplina steći teorijsku
podlogu koja će im omogućiti mnogo složeniju razradu i oblikovanje znanstvenih pitanja na temu
prapovijesne lončarije i mogućnosti njezinog proučavanja.Drugi dio programa predstavlja praktični
rad s arheološkom keramikom što je i uvod u formiranje složenih hipoteza koje će studenti uz
mentore testirati putem arheološkog eksperimenta u kontroliranim uvjetima. Serijom eksperimenata
nastojat će se razumjeti pojedini segmenti iz lanca operacija poput: pripreme i principa odabira
lončarske smjese, tehnike gradnje i metode pečenja posuda.Treći dio predstavlja arheološki
eksperiment proveden u stvarnim uvjetima što se osobito odnosi na metode pečenja keramike.
Potom slijedi prezentacija rezultata znanstvenih eksperimenata u obliku prilagođenih, popularnih
predavanja u lokalnoj zajednici. Na taj način istraživanje u okviru humanističkih znanosti osnažit će
temeljna istraživanja, unaprijediti interpretacija te poticati mlade na brisanje granica među
disciplinama.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski