Sveučilište (Odsjek za arheologiju), Institut za arheologiju i Centar za eksperimentalnu arheologiju zajednički će oblikovati, odabrati i prenijeti znanja koja se odnose na proučavanje tehnologija proizvodnje keramičkih posuda u prapovijesti, s ciljem oplemenjivanja fundusa znanstvenih spoznaja. Predavanja i radionice započet će  u jesen 2013. godine. Praktični dio odnosit će se na rekonstrukciju čitavog proizvodnog procesa proizvodnje. Serijom eksperimenata pokušati će se imitirati: sastav glinene smjese, tehnika gradnje posuda, atmosfera i način pečenja posuda te način uporabe keramičkih posuda određene prapovijesne kulture. Kroz praktična iskustva te organizacijom čitavog proizvodnog procesa, studenti će imati priliku upoznati drugačiji način proučavanju keramičkih predmeta (posuda) i moći će arheološke keramičke ostatke gledati kroz prizmu proizvodnje i onoga što ona nosi (rizik, odabir materijala, odabir tehnologije). Osim novih iskustava, koja će im svakako izmijeniti pogled na keramičke predmete s kojima će se u budućnosti susretati, steći će uvid u način provođenja sustavnih eksperimenata i onoga što oni predstavljaju. Ovim znanjima studenti, ali i zainteresirani znanstvenici imaju mogućnost primjene metode na vlastite projekte.