U kolegiju se donose nova saznanja o povijesti srednjega vijeka kao uvod u arheologiju srednjega vijeka.