Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 142691
Broj ECTS bodova: 5