Studenti se upoznaju sa stijenama različitog geološkog nastanka, njihovim
karakteristikama i tradicionalnoj primjeni. Isto tako stječu uvid u široki spektar minerala koje je čovjek koristio kroz različita vremena - počevši od njegove karakteristične boje, do metala kojim je zagospodario svijetom oko sebe. Studentima će kolegij omogućiti stjecanje temeljnih geoloških znanja, njihovu
praktičnu primjenu, te samostalno prepoznavanje geološkog materijala u arheološkim nalazima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35819
Broj ECTS bodova: 3