Nalazi bioloških ostataka na arheološkim nalazištima najčešće su vrlo ograničeni ili su u znatno slabijem stanju očuvanosti od anorganskih, no tek uz njih arheologija kao znanost ima puni legitimitet. Teško je, ili nemoguće, bez njih rekonstruirati gospodarske izvore starog svijeta.
Botaničke i palinološke analize arheoloških slojeva ne samo da pomažu otkrivanju biljnog svijeta određenoga vremena, već se uz pomoć rekonstruiranih divljih i kultiviranih biljaka može
precizno odrediti klima. Analiza faune putem očuvanih kostiju i tragovi školjkaša oblikuju zaključke o ekonomiji određene zajednice. Ostatci ljudskih kostiju (pa i minimalni nalazi spaljenih fragmenata), uz moguću DNA analizu, će precizno odrediti spol, rodbinske veze,bolesti ali i podrijetlo šire zajednice.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51096
Broj ECTS bodova: 3