Definiranje bitnih karakteristika koje omogućavaju razlikovanje između
predromaničke i ranoromaničke arhitekture. Posebno proučavanje crkvene arhitekture posredovanjem cjelovitije sačuvanih građevina i građevina otkrivenih u arheološkim istraživanjima. Ukazivanje na mogućnosti kompleksnog proučavanja pojedinih građevina u okviru njihove uže datacije i povezanosti sa sredinom u kojoj nastaju.
Predromanička i ranoromanička arhitektura predstavlja jedan od temeljnih sadržaja srednjovjekovne arheologije, kako u Hrvatskoj tako i u drugim europskim zemljama. Svladavanjem gradiva ovoga kolegija studenti stječu spoznaje o važnom segmentu arheološke baštine ranoga srednjeg vijeka.  

D, 5 ECTS bodova

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117479
Broj ECTS bodova: 5