Opis mog kolegija o životu zagrebačkih građana u 17. i 18. stoljeća.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36769
Broj ECTS bodova: 4