Kolegij obuhvaća pregled metoda i tehnika proizvodnje kamenih alatki, njihovog korištenja, modela eksoploatacije sirovine, kao i metode klasifikacije i analize te interpretacije istih. Proučavaju se kamene alatke od početaka njihove prozivodnje i uporabe (prije 2,5 mil. g.) do kraja prapovijesti.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 64093
Broj ECTS bodova: 3