U ovom predmetu obrađuje se razvoj ideje te politika i praksi interkulturalizma i njihova utjecaja na promjene ciljeva, sadržaja i metoda odgoja i obrazovanja. Tematske cjeline:

 1. Uvod u kolegij: Putovanje dugo 200 godina: Saartjie Baartman
 2. Povijest odnosa prema kulturno drugačijima i uređenje višekulturnih društava: od segregacije, preko asimilacionizma, do interkulturalizma/multikulturalizma kroz četiri razdoblja: 'Zlatno' doba neznanja; Uznemirujuće doba retorike, Obećavajuće doba prilagodbe i Izazovno doba razmjene
 3. Kulturne razlike i obrazovanje: četiri perspektive (monokulturna, tranzicijska, interkulturna i dijaloška)
 4. Interkulturno/multikulturno obrazovanje u sklopu monokulturne perspektive: ciljevi, ciljne grupe i modeli programa; kritika

 Fokus: Etnocentrizam i benevolentni asimilacionizam

 1. Interkulturno/multikulturno obrazovanje u sklopu tranzicijske perspektive: ciljevi; ciljne grupe i modeli programa; kritika

 Fokus: Osvještavanje stereotipa i predrasuda    

 Fokus: Razvoj i mjerenje interkulturne osjetljivosti

 1. Interkulturno/multikulturno obrazovanje u sklopu kritičke interkulturne perspektive

 Fokus: Antirasističko obrazovanje

 1. Interkulturno/multikulturno obrazovanje u sklopu dijaloške perspektive

 Fokus: Dijaloško interkulturno obrazovanje

 1. Osiguranje kvalitete interkulturnog/multikulturnog obrazovanja: europski pokazatelji
 2. Kulturno osjetljiva škola  
 3. Kulturno osjetljiv nastavnik
 4. Kritika interkulturnog/multikulturnog obrazovanja: desne i lijeve ideologije.

 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124374
Broj ECTS bodova: 5