U fokusu ovog kolegija jest razumijevanje povijesnih i političkih temelja, pravnih standarda, institucionalnih okvira i strategija razvoja međunarodnog obrazovanja, povezanosti tih procesa s procesima internacionalizacije i globalizacije te utjecaj jednih i drugih na promjene nacionalnih odgojno-obrazovnih sustava, kako bi budući pedagozi stekli potrebna znanja i vještine za kritičko vrednovanje i korištenje prednosti globalizacije i internacionalizacije u svom radu. 

 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51384
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski