1. tematska cjelina: Međunarodni problemi i obrazovanje

1.1. Jaz između bogatih i siromašnih zemalja

-između bogatih i siromašnih 

1.2. Oružani sukobi i terorizam

1.3. Organizirani kriminal: trgovina ljudima i organima 

1.4. Organizirani kriminal: trgovina drogom

1.5. Korupcija

1.6. Kriza okoliša 

1.7. Umjetna proizvodnja hrane 

1.8. Nove informacijeske tehnologije i globalna nejednakost

1.9. Siromaštvo i obrazovanje

1.10. Djeca i mladi koji žive u rizičnim okolnostima (oboljeli od AIDS-a; djeca beskućnici, djeca ratnici; djeca bez roditeljske pratnje u drugim državama)

1.11. Mladi – društveni problem ili resurs

1.12. Diskriminacija žena

1.13. Društva koja stare i zaštita prava starijih osoba

1.14. Marginalizirane društvene grupe

1.15. Suvremeno ropstvo i prisilni rad

2. tematska cjelina:   Međunarodne organizacije i obrazovanje

2.1. Globalizacija, internacionalizacija i obrazovanje 

2.2. UN i milenijski obrazovni ciljevi

2.3. UNESCO i obrazovanje

2.4. Svjetska banka i obrazovanje

2.5. OECD i obrazovanje

2.6. WTO, Opći sporazum o trgovini uslugama  

2.7. Međunarodne obveze BiH u obrazovanju

3. Međunarodne nevladine organizacije i obrazovanje

3.1. Amnesty International i Human Rights Watch: zaštita ljudskih prava

3.2. Crveni križ: istraživanje humanitarnog prava

3.3. Greenpeace International: pravo na zdravi okoliš

3.4. Transparency International: globalna antikorupcijska kampanja

3.5. Survival International i Society for Threatened Peoples: zaštita izumirućih naroda

3.6. World Association for the School as an Instrument of Peace – WASIP i International Association of Educators for World Peace – IAEWP: promicanje mira u svijetu

3.7. Međunarodne nevladine organizacije i zaštita ugroženih naroda (plemena) (Survival International;; Cultural Survival;

3.8. Utjecaj međunarodnih nevladinih organizacija na obrazovanje u BiH

4. Tematska cjelina: Europske organizacije i obrazovanje

4.1. Vijeće Europe i obrazovanje

4.2. Europska unija, Lisabonski proces i ciljevi europskog obrazovanja

4.3. Bolonjski proces i europsko visoko obrazovanje

4.4. Cjeloživotno obrazovanje u EU

4.5. Europski programi za potporu razvoja obrazovanja

4.6. Europska dimenzija u obrazovanju

4.7. Socijalna dimenzija europskog obrazovanja

4.8. Europske obveze BiH u području obrazovanja

5. tematska cjelina:  Posebnimeđunarodniieuropskiprogrami

5.1. Obrazovanje za mir

5.2. UNESCO i Obrazovanje za ljudska prava

5.3. Obrazovanje za demokratsko ili aktivno građanstvo

5.4. Obrazovanje za međunarodno razumijevanje

5.5. Obrazovanje za ljudska prava, demokraciju, građanstvo i međunarodno razumijevanje u BiH

6. tematska cjelina: Pokazatelji kvalitete obrazovanja i postignuća u međunarodnom i europskom obrazovanju: PISA

7. tematska cjelina: Međunarodne škole i studenti

8. tematska cjelina: Marketizacija obrazovanja

8.1. Decentralizacija i privatizacija u obrazovanju

9. tematska cjelina: Obrazovanje nastavnika u međunarodnom i europskom kontekstu

 

 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51384
Broj ECTS bodova: 5