1. Europski identitet
  2. Europske integracije i obrazovanje
  3. Europske politike i institucije/organizacije u području obrazovanja
  4. Europski obrazovni ciljevi
  5. Europska dimenzija u obrazovanju
  6. Europska obrazovna područja
  7. Lisabonski proces i razvoj obrazovanja
  8. Visoko obrazovanje u Europi i Bolonjski proces
  9. Europske smjernice i programi cjeloživotnog učenja

10. Europske kompetencije za cjeloživcotno učenje (+ europski kvalifikacijski okvir)

11. EU smjernice i programi za obrazovanje nastavnika

12. Prilagodba hrvatskog sustava odgoja i obrazovanja europskim standardima

 13. EU programi za razvoj obrazovanja: primjeri dobre prakse

14. Socijalna dimenzija europskog obrazovanja i Bolonjskog procesa)

15. Europski studiji i europski kurikulum

16. Indikatori kvalitete obrazovanja u EU

17. Uvjeti za pridruživanje EU u području obrazovanja

18. Promjene hrvatskog obrazovanja na putu u EU

19. Problemi i izazovi razvoja europskog obrazovanja: komercijalizacija obrazovanja

20. Problemi i izazovi razvoja europskog obrazovanja: nejednakost u obrazovanju

21. Problemi i izazovi razvoja europskog obrazovanja: razvijene i tranzicijske demokracije

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118145
Broj ECTS bodova: 5