Kolegij će se fokusirati na jedno od temeljnih tematskih težišta europske književnosti: njezin odnos s poviješću. Nakon uvodnog razmatranja teorijskih aspekata odnosa između književnosti i povijesti (sličnosti i razlike između historiografskih i književnih postupaka, filozofsko-povijesnih koncepata shvaćanja odnosa književnosti i povijesti itd.) bit će riječi o nastanku moderne povijesne književnosti krajem 18. i početkom 19. st., a potom će se rad u koegiju fokusirati na važna djela vodećih predstavnika povijesne književnosti u 19. i 20. st. Sudionici će pročitati nekoliko djela iz tog korpusa.