Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125404
Broj ECTS bodova: 5