Cilj je ovog kolegija upoznati studente s temeljnim pravcima u sintaksi, s posebnim osvrtom na različite pristupe u funkcionalnoj sintaksi. Obrađivat će se sintaksa španjolskoga jezika, od osnovnih pojmova do rečeničnog ustrojstva i službe riječi u rečenici.