Nositelj kolegija: dr.sc. Slađan Turković

U sklopu ovog kolegija obrađuju se odabrana poglavlja iz nizozemske kulture i civilizacije te njezinog jezičnog područja. Težište kolegija je na upoznavanju državne i društvene strukture, politike i gospodarstva te važnih čimbenika za razvoj i funkcioniranje zemlje. Poseban naglasak ovog predavanja je na suvremenoj (poslijeratnoj) Nizozemskoj. Radi lakšeg shvaćanja nizozemskog identiteta, obrađivat će se stereotipi te kodeksi ponašanja, kako u svakodnevnom životu tako i u poslovnom svijetu.

Kolegij je namijenjen isključivo studentima prve godine nederlandistike.
Svi prikazani materijali (studentski i nastavnički) namijenjeni su nastavnom procesu te se ne smiju dijeliti dalje drugim putem.

PD

ECTS: 3

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 46849
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski