Kolegij se bavi kronologijom otkrića i osvajanja, vrstama svjedočanstava o otkrićima i osvajanjima na španjolskom jeziku, te imaginarijem otkrivača i osvajača, stereotipima i zabludama vezanima za ovaj novootkriveni svijet. Obrađuje demografske i rasne aspekte američkog društva nakon osvajanja i ustrojavanje španjolske vlasti u Indijama, nastanak gradova, sveučilišta i tiskara, s posebnim osvrtom na početke kreolske književnosti. Analizira američki barok u umjetnosti i znanosti i njegove najznačajnije predstavnike u književnosti: Sor Juanu Inés de la Cruz i Carlosa Sigüenzu y Góngoru.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 46989
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski