Koartikulacija je jedna od središnjih tema i najveći istraživački izazov u području govornih znanosti. Objašnjenje koartikulacijskih procesa nužno je za razumijevanje planiranja (središnji i periferni živčani sustavi) i izvedbe (biomehaničke ljudske univerzalije i jezične specifičnosti) govora te za veći uspjeh primijenjenih istraživanja (klinička fonetika, sinteza govora).

Cilj je predmeta upoznati studente s različitim pristupima određenju pojma koartikulacije unutar glavnih koartikulacijskih teorija i modela. Također, cilj je demonstriranje važnosti poznavanja koartikulacijskih procesa za uspješno razumijevanje cjelovitosti govornog procesa, kako u temeljnoj tako i u primijenjenoj fonetici (na primjer, klinička fonetika i sociofonetika).

Razina studija: PD

ECTS: 3

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 125590
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski