Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124298
Broj ECTS bodova: 3