Tumači se i uvježbava morfologija verbalnih tvorbi u grčkom jeziku: glagolski sustav, aspekt i vrijeme, vrste glagola u grčkom jeziku (glagoli na -o, glagoli na -mi), osobitosti tvorbe osnova, glavna i sporedna vremena, aktivni i medijalni nastavci Uvježbava se prepoznavanje oblika prema osnovi i nastavku, prevođenje i gramatička analiza zadanog teksta s težištem na određivanju glagolskih oblika pojedinih konjugacija. Uvježbavanje jednostavnih konstrukcija (nominativ i akuzativ s infinitivom, genitiv apsolutni). Kao predložak služe propisani grčki tekstovi iz lektire i drugi tekstovni predlošci koji se dijele na satu.

PD

7 ECTS bodova


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35876
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski