Teorijski opis gramatičkih kategorija rumunjskog jezika i njihovih svojstava; imenice (oblici: rod, broj, padeži i deklinacija; specifične supstantivalne lokucije), član (vrste i oblici, osnove sintakse), pridjev (oblici: rod, broj, padež; stupnjevi), brojevi, zamjenice (vrste i oblici), glagol (podjela; stanje, način, vrijeme, lice, broj; konjugacije, nepravilni glagoli, povratni glagoli, oblici pasivnog stanja); prilozi (vrste, stupnjevi); prijedlozi; veznici; uzvici.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35984
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski