U problematiku kolegija studenti/ce će biti uvedeni/e sagledavanjem kontinuiteta češkog ženskog pisma od narodnog preporoda do danas kako ga putem reinterpretacija čeških klasičnih autorica tumače rodni studiji i feministička kritika u devedesetim godinama 20. stoljeća. Zadatak kolegija je čitanje izabranih djela čeških autorica te njihova interpretacija. Autorice će biti promatrane prvenstveno s obzirom na njihova specifična individualna obilježja te u svjetlu rodnih studija i feminističke kritike. Analitički fokus kolegija jest korpus suvremene češke ženske proze.

Razina: D

ECTS: 4

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198939
Broj ECTS bodova: 3