Polaznici upoznaju književnost njemačkog jezičnog izraza između romantizma i realizma te stječu temeljna znanja o obuhvaćenim književnim tendencijama, poetikama, odabranim autorskim opusima i sociokulturnim okolnostima književnog razvoja.

Kolegij se nadovezuje na pregled njemačke književnosti predhodnog razdoblja (Povijest njemačke književnosti 18. stoljeća), kao dio ukupnog pregleda povijesti njemačke književnosti od 18. stoljeća do danas.

1. Uvod u razdoblje 2. Romatizam kao stilsko razdoblje i književnopovijesni termin 3. H. von Kleist 4. Rani romantizam: uvod, poetika 5.-6. Rani romantizam: autori i djela 7. Kasni romantizam: uvod, poetika 8.-9. Kasni romantizam: autori i djela 10. ‚Vormärz': uvod 11.-12. ‚Vormärz': autori i djela 13.-14. Realizam i ‚Gründerzeit'