Kolegij obrađuje programe stvaranja nacionalnih kulturnih identiteta u XIX. stoljeću kao prevladavajuću tematiku nacionalnih književnosti hispanskoameričkog kulturnog prostora. Bavi se razdobljem u kojem dolazi do udaljavanja hispanskoameričkih književnosti od španjolske, tj. poluotočne književnosti kao uzora. Posebnosti pojedinih nacionalnih književnosti. Svijest o potencijalima vlastitog kulturnog naslijeđa kod hispanskoameričkih umjetnika na početku XX. stoljeća. Osobitosti hispanskoameričkih avangardnih autora i njihova recepcija u Europi. Lokalno nasuprot univerzalnom u pripovjednoj prozi.   

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52707
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski