Analiza pojedinih tektova ogledne proze, pripovijedne proze i pjesništva Miguela de Unamuna. Pregled društvenih i kulturnih prilika u Španjoskoj 1900.-1936. Razvitak Unamunove misli i usporedba s drugim istaknutim španjolskim misliocima istog razdoblja. Unamunova prepiska sa stranim publicistima i književnicima u sklopu promišljanja o ideji "duši naroda".

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124513
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski