Sudionici kolegija na početku će se upoznati s pojmom ekspresionizma (i s njime povezanim, nadređenim pojmovima moderne i avangarde), s njegovim različitim pojavnim oblicima u književnosti, likovnim umjetnostima i filmu, te s osnovama socijalne i kulturne povijesti razdoblja 1910-1925. g. Nakon toga rad u kolegiju fokusirat će se na poetiku i književnu produkciju njemačkog ekspresionizma. Sudionici će pročitati nekoliko odabranih tekstova razdoblja (izbor iz lirike - Heym, van Hoddis, Benn, Trakl; W. Hasenclever: Der Sohn, G. Kaiser: Die Bürger von Calais; Kasimir Edschmid: Der Lazo; F. Kafka: Das Urteil) i sudjelovati u diskusiji o tim djelima.