Helenističko razdoblje (323.- 30. pr. Kr.): obilježja helenističke kulture i njezina povijesna pozadina: nova kulturna središta i »učena poezija«; uspon nove atičke komedije (Menandar) i njezin utjecaj na dramsku književnost novoga vijeka; omiljene književne vrste (elegija, epilij, epigram); Kalimahova nova poetika; bukolska poezija (Teokrit); epska poezija između tradicije i inovacije (Apolonije Rođanin). Carsko doba (30. pr. Kr. - 529.): historiografija (Plutarh); prozna književnost Druge sofistike (Lukijan); epistolografija i antički roman; sudbina tradicionalnih književnih vrsta na zalazu antičke grčke književnosti. Na seminaru se upoznaju osnove grčke metrike i struktura najvažnijih klasičnih stihova i strofa na odabranim primjerima iz epske i lirske poezije.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35877, 54655
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski